Huispsycholoog Harlingen

Leven en Liefde - Intimiteit en Werk

Gesprekken aan en rond het bed

Aanleiding Sinds 2009 werkte ik als vrijwilligster in het Molenaar Klein Hospice in Harlingen. In de loop van de tijd is mij opgevallen hoe lastig het dikwijls is voor de stervende ėn de dierbaren om woorden te geven aan gedachten en gevoelens rond het naderende afscheid. Terwijl ik de nood voelde en hoorde van de betrokkenen bij het sterfbed, ging mijn functie als vrijwilliger niet verder dan, zoals dat zo mooi gezegd wordt “ Er zijn”. Die functie wringt met mijn professionele deskundigheid. Dikwijls moest ik constateren dat iemand overlijdt, terwijl de achterblijvers met veel onuitgesproken verdriet en pijn bleven worstelen. Palliatieve zorg kan zich niet beperken tot lichamelijk lijden, ook psychisch lijden kan en zou moeten worden verzacht en verlicht, voor zowel de stervende als de dierbaren. Als gepensioneerd psychologe wil ik mij graag inzetten voor psychische palliatieve zorg rond het sterfbed.

Ambulante hulp bij afscheid van het leven Ik begrijp dat een dergelijke functie nog niet echt bestaat in de palliatieve (thuis)zorg. En dan bedoel ik een functie van de psycholoog aan en rond het bed. Kortom een reizende deskundige die op verzoek van de stervende en of familie, indien gewenst, samen met een verpleegkundige, huisarts of thuiszorgmedewerker kan worden ingeschakeld.

Basis bij deze vorm van begeleiding: • Mijn studie Psychologie en dertig jaar beroepservaring • Mijn ervaring als vrijwilliger in een Hospice. Mijn hart gaat uit naar de stervende en zijn/haar familie in de Terminale Zorg • Sterven zie ik als een levenstaak, waar de meeste mensen niet op voorbereid zijn. Naast het bieden van troost en comfort, is het mijn intentie alle betrokkenen te helpen zich uit te spreken bij het afscheid. Daarbij gaat het om het delen van gevoelens en gedachten rond de naderende dood van zowel de stervende als degenen die achterblijven. • Eind 2014 volgde ik een verdiepingsmodule voor professionals in de terminale zorg, gegeven door STEM. • Eind 2015 tijdens het Elckerlijckcongres van de VPTZ, nam ik deel aan de twee volgende workshops: “ Het perspectief van de patiënt en mantelzorger” en “ Van betekenis zijn voor iemand die stervende is” • Workshop Januari 2016: " Familie hoort erbij" over familiegesprekken rond de zorg om het sterfbed.

website: www.doodgewoonbespreekbaar.nl

Medisch Contact: Euthanasie is geen consumptieartikel

Intervisie

Onder mijn begeleiding is intervisie een gestructureerde vorm van intercollegiaal overleg in een groep. Veiligheid van de deelnemers staat voorop. Bij toerbeurt brengen de deelnemers van de groep een gebeurtenis uit de praktijk in die vragen oproept. Naar aanleiding van die praktijkinbreng buigen de collega’s zich over de geschetste situatie en de daarbij gerezen vragen en gegeven helderheid. In eerste instantie luistert de inbrenger naar het gesprek van zijn/haar groepsgenoten, zonder daar zelf aan deel te nemen. Zo kan de inbrenger horen hoe de situatie van zo veel mogelijk kanten wordt bekeken, kanten waar hij/zij meestal niet bij stilgestaan heeft. Pas wanneer het gesprek van de medegroepsgenoten is afgerond, wordt de inbrenger in de gelegenheid gesteld de genoemde waardevolle gedachten en conclusies te formuleren die mee worden genomen naar de praktijk. Bij intervisie zijn de twee belangrijkste doelen wat mij betreft, het methodisch geven en ontvangen van collegiale ondersteuning en het aanleren van het vermogen om te reflecteren op persoonlijke ervaringen in het werken met cliënten. Bedoeling van die reflectie is vergroting van de eigen deskundigheid en verrijking van persoonlijke levenservaring.

Basis van deze vorm van begeleide Intervisie is: • Dertig jaar ervaring als docent in het onderwijs aan volwassenen op het gebied van zorg en welzijn. Bij deze vorm van onderwijs leiden integratie van de eigen levenservaring, kennis van de cliëntengroep en passende vaardigheden voor de praktijk tot een geïntegreerde houding in de hulpverlening.

Doelgroep Artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers in de (terminale) zorg.

Groepsgrootte: minimaal vier, maximaal zes groepsleden.

Kortdurende individuele hulp

Basis bij deze vorm van hulpverlening is het volgende:

• Doctoraal psychologie, afdeling persoonlijkheidsleer, specialisatie Individueel Toegepaste Psychologie in de vorm van kortdurende behandeling. • Afgeronde opleiding Pesso-therapie. (zie Pesso.nl) • Eigen leertherapie • Levenservaring van een moeder (samen met een vader) van vier volwassen kinderen en grootmoeder van vijf kleinkinderen. • Opleiding en ervaring zijn verwerkt tot een houding van dienstbaarheid in het contact met mijn medemens. We leren beiden van de levensvragen die zich aandienen. In die zin zijn we gelijkwaardig, alleen in de situatie waarin u degene bent met een vraag, ben ik degene die u helpt stil te staan bij uw vraag en de vraag van zo veel mogelijk kanten te bekijken.

Hulpvragen Individuele vragen kunnen zich voordoen op het gebied van leven, liefde, intimiteit en werk.

Informatie

I. Gesprekken rond het bed

Tarief: Een éénmalige bijdrage van € 50, ongeacht het aantal bezoeken. Buiten Harlingen komen daar reiskosten bij.

II. Intervisie

Tarief: € 50,00 per deelnemer, voor een sessie van anderhalf uur. Exclusief eventuele huur van een geschikte ruimte en reiskosten.

III. Kortdurende Individuele Hulpverlening

Tarief: € 50,00 per drie kwartier.

Contact

Eigen praktijk

Lisa Vos
Bosboom Toussaintstraat 64
8861 GL Harlingen
06-5383 5606

Twee minuten lopen van het station.